Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tego wieczoru gościł w naszym seminarium ks. inf. Marian Mikołajczyk. Był on wieloletnim kanclerzem trzeciego biskupa archidiecezji Częstochowskiej (wówczas jeszcze diecezji) Stefana Bareły. Ksiądz infułat wygłosił konferencję, w której przybliżył nam osobę bpa Bareły, ale nie była to wiedza, jaką można znaleźć w książkach. Było to świadectwo życia  bliskiej osoby. Ksiądz infułat wspominał także czasy prześladowania Kościoła w Polsce, czyli okres komunizmu. Tamte lata wymagały od kapłanów szczególnej odwagi, roztropności i  nieustannej gotowości do dawania świadectwa wiary. Byli kapłani, którzy tym wymaganiom nie sprostali, ale zdecydowana większość z nich to (cyt. ks. Mikołajczyk) „księża bohaterowie”… W takim właśnie środowisku przyszło żyć i posługiwać ks. biskupowi Stefanowi. W tym szczególnym czasie pamięci o jego życiu i posłudze polecamy jego duszę miłosiernemu Bogu i prosimy, aby pozwolił swemu słudze cieszyć się pełnią życia wiecznego.