Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tego wieczoru gościł w naszym seminarium ks. inf. Marian Mikołajczyk. Był on wieloletnim kanclerzem trzeciego biskupa archidiecezji Częstochowskiej (wówczas jeszcze diecezji) Stefana Bareły. Ksiądz infułat wygłosił konferencję, w której przybliżył nam osobę bpa Bareły, ale nie była to wiedza, jaką można znaleźć w książkach. Było to świadectwo życia  bliskiej osoby. Ksiądz infułat wspominał także czasy prześladowania Kościoła w Polsce, czyli okres komunizmu. Tamte lata wymagały od kapłanów szczególnej odwagi, roztropności i  nieustannej gotowości do dawania świadectwa wiary. Byli kapłani, którzy tym wymaganiom nie sprostali, ale zdecydowana większość z nich to (cyt. ks. Mikołajczyk) „księża bohaterowie”… W takim właśnie środowisku przyszło żyć i posługiwać ks. biskupowi Stefanowi. W tym szczególnym czasie pamięci o jego życiu i posłudze polecamy jego duszę miłosiernemu Bogu i prosimy, aby pozwolił swemu słudze cieszyć się pełnią życia wiecznego.