Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Tego wieczoru gościł w naszym seminarium ks. inf. Marian Mikołajczyk. Był on wieloletnim kanclerzem trzeciego biskupa archidiecezji Częstochowskiej (wówczas jeszcze diecezji) Stefana Bareły. Ksiądz infułat wygłosił konferencję, w której przybliżył nam osobę bpa Bareły, ale nie była to wiedza, jaką można znaleźć w książkach. Było to świadectwo życia  bliskiej osoby. Ksiądz infułat wspominał także czasy prześladowania Kościoła w Polsce, czyli okres komunizmu. Tamte lata wymagały od kapłanów szczególnej odwagi, roztropności i  nieustannej gotowości do dawania świadectwa wiary. Byli kapłani, którzy tym wymaganiom nie sprostali, ale zdecydowana większość z nich to (cyt. ks. Mikołajczyk) „księża bohaterowie”… W takim właśnie środowisku przyszło żyć i posługiwać ks. biskupowi Stefanowi. W tym szczególnym czasie pamięci o jego życiu i posłudze polecamy jego duszę miłosiernemu Bogu i prosimy, aby pozwolił swemu słudze cieszyć się pełnią życia wiecznego.