Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po przeżytych rekolekcjach przygotowujących nas do misterium paschalnego i otrzymaniu posług przyszedł czas na Dobę Eucharystyczną. Cały dzień i noc, w grupach i na osobistej modlitwie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  
Był to czas, kiedy mogliśmy przystanąć, oderwać się choć częściowo od obowiązków codzienności i pobyć przy Nim serce przy sercu.