Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
11 stycznia 2009 roku przezywaliśmy w naszej wspólnocie braci kleryków poświąteczny dzień skupienia. Poprowadził go dla nas ks. dr Andrzej Kuliberda, który jest  wykładowcą teologii pastoralnej w naszym seminarium. Kapłan ten jest także związany ze wspólnotą Mamre, otacza opieką kaplicę "dworcową" w Częstochowie oraz jest autorem kilku książek.
Podczas pierwszej konferencji, ks. Andrzej opowiadał wiele o Duchu Świętym. Wskazywał na otwartość na Ducha Świętego, jako fundament kapłaństwa. Przypominał, że to otwarcie się na Jego działanie dokonuje się przy nieustannym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże. Stawiał nam przed oczyma postawę Maryi, tej, która zachowywała i rozważała słowa Pana w swoim sercu.
Rekolekcjonista podjął także temat Eucharystii, i starał się wzbudzić w nas jeszcze większą świadomość tego, co dzieje się podczas każdej Mszy świętej. W tym odwoływał się do doświadczenia wielu świętych; między innymi ojca Pio.
Każdy taki czas skupienia - nawet jeśli krótki, jednodniowy - jest czasem, kiedy nasze życie duchowe schodzi ze zwykłej drogi na odcinek autostrady, tam nabiera prędkości i możemy poczuć się o krok bliżej naszego Boga.