Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
11 stycznia 2009 roku przezywaliśmy w naszej wspólnocie braci kleryków poświąteczny dzień skupienia. Poprowadził go dla nas ks. dr Andrzej Kuliberda, który jest  wykładowcą teologii pastoralnej w naszym seminarium. Kapłan ten jest także związany ze wspólnotą Mamre, otacza opieką kaplicę "dworcową" w Częstochowie oraz jest autorem kilku książek.
Podczas pierwszej konferencji, ks. Andrzej opowiadał wiele o Duchu Świętym. Wskazywał na otwartość na Ducha Świętego, jako fundament kapłaństwa. Przypominał, że to otwarcie się na Jego działanie dokonuje się przy nieustannym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże. Stawiał nam przed oczyma postawę Maryi, tej, która zachowywała i rozważała słowa Pana w swoim sercu.
Rekolekcjonista podjął także temat Eucharystii, i starał się wzbudzić w nas jeszcze większą świadomość tego, co dzieje się podczas każdej Mszy świętej. W tym odwoływał się do doświadczenia wielu świętych; między innymi ojca Pio.
Każdy taki czas skupienia - nawet jeśli krótki, jednodniowy - jest czasem, kiedy nasze życie duchowe schodzi ze zwykłej drogi na odcinek autostrady, tam nabiera prędkości i możemy poczuć się o krok bliżej naszego Boga.