Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
11 stycznia 2009 roku przezywaliśmy w naszej wspólnocie braci kleryków poświąteczny dzień skupienia. Poprowadził go dla nas ks. dr Andrzej Kuliberda, który jest  wykładowcą teologii pastoralnej w naszym seminarium. Kapłan ten jest także związany ze wspólnotą Mamre, otacza opieką kaplicę "dworcową" w Częstochowie oraz jest autorem kilku książek.
Podczas pierwszej konferencji, ks. Andrzej opowiadał wiele o Duchu Świętym. Wskazywał na otwartość na Ducha Świętego, jako fundament kapłaństwa. Przypominał, że to otwarcie się na Jego działanie dokonuje się przy nieustannym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże. Stawiał nam przed oczyma postawę Maryi, tej, która zachowywała i rozważała słowa Pana w swoim sercu.
Rekolekcjonista podjął także temat Eucharystii, i starał się wzbudzić w nas jeszcze większą świadomość tego, co dzieje się podczas każdej Mszy świętej. W tym odwoływał się do doświadczenia wielu świętych; między innymi ojca Pio.
Każdy taki czas skupienia - nawet jeśli krótki, jednodniowy - jest czasem, kiedy nasze życie duchowe schodzi ze zwykłej drogi na odcinek autostrady, tam nabiera prędkości i możemy poczuć się o krok bliżej naszego Boga.