Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tego dnia nasza diecezja zrodziła czterech nowych diakonów. Czterech mężczyzn, którzy oddali się Bogu i pragną służyć przy Jego stole. Wojciech Radoliński, Piotr Janiec, Paweł Kulasiewicz oraz Arkadiusz Wypych - oto ich imiona. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława połączona z obrzędem święceń, miała miejsce w kościele w parafii p.w. św. o. Maksymiliana Kolbe o godzinie 18.00. Koncelebrowali ją także księża wychowawcy naszego seminarium : rektor, prefekci i ojcowie duchowni oraz proboszcz tamtejszej parafii – ks. Gabriel Maciejewski. Obok rodziny, znajomych, parafian nowych diakonów w tej uroczystości brali udział także klerycy WSD.


Mocno utkwiły w sercach słowa ks. Arcybiskupa, aby miłość, która jest tylko chceniem, urzeczywistnić w czynie. Bo tylko z tej drugiej będziemy przed Bogiem rozliczani. Pragnienie daje Bóg, a dopiero nasze czyny są odpowiedzią na to pragnienie.
Niech od naszych nowych diakonów, promieniuje na wszystkich miłość Chrystusa, która ma źródło w ich oddaniu się na służbę Panu!