Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Człowiek to przedziwna istota. Zdolny jest do tworzenia niesamowitego piękna i czynienia wielkiego dobra. Człowiek to osoba zdolna do współpracy z Bogiem.
Tego właśnie uczymy się w seminarium – towarzyszenia Chrystusowi w Jego dziele zbawienia. Jednak, aby nie ustać na tej wymagającej drodze, potrzebny jest nam czas nowego zachwycenia się Bogiem Trójjedynym. Okazję do tego stanowią rekolekcje wielkopostne.

W tym roku prowadził je w naszym seminarium o. Marek Grzelczak OP - przeor klasztoru Dominikanów w Gidlach. Zgromadzenie zakonne św. Dominika ma charakter kaznodziejski. Miało to swój wydźwięk w konferencjach ojca Marka, który w swoich kazaniach i konferencjach wzywał nas do odnowienia i pogłębienia modlitwy oraz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.


Rekolekcje to szczególny czas działania Pana Boga. To On wybiera sobie drogę do serca człowieka, którą najpewniej do niego trafi. Jestem głęboko przekonany, że w tym czasie każdy kleryk miał okazję, by jeszcze bardziej „otworzyć drzwi” kołaczącemu Bogu.