Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Człowiek to przedziwna istota. Zdolny jest do tworzenia niesamowitego piękna i czynienia wielkiego dobra. Człowiek to osoba zdolna do współpracy z Bogiem.
Tego właśnie uczymy się w seminarium – towarzyszenia Chrystusowi w Jego dziele zbawienia. Jednak, aby nie ustać na tej wymagającej drodze, potrzebny jest nam czas nowego zachwycenia się Bogiem Trójjedynym. Okazję do tego stanowią rekolekcje wielkopostne.

W tym roku prowadził je w naszym seminarium o. Marek Grzelczak OP - przeor klasztoru Dominikanów w Gidlach. Zgromadzenie zakonne św. Dominika ma charakter kaznodziejski. Miało to swój wydźwięk w konferencjach ojca Marka, który w swoich kazaniach i konferencjach wzywał nas do odnowienia i pogłębienia modlitwy oraz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.


Rekolekcje to szczególny czas działania Pana Boga. To On wybiera sobie drogę do serca człowieka, którą najpewniej do niego trafi. Jestem głęboko przekonany, że w tym czasie każdy kleryk miał okazję, by jeszcze bardziej „otworzyć drzwi” kołaczącemu Bogu.