Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 2 kwietnia bieżącego roku świętowaliśmy czwartą już z kolei rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym dniu cały Kościół Katolicki w szczególny sposób modlił się o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka. Również nasza wspólnota seminaryjna włączyła się w tę modlitewną prośbę biorąc udział w Apelu Jasnogórskim prowadzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Stanisława Nowaka. Natomiast kilkuosobowa delegacja z naszego seminarium wraz z Księdzem Rektorem Andrzejem Przybylskim uczestniczyła w akademickiej watrze, czyli czuwaniu przy ognisku na placu miasteczka akademickiego.