Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach od 27 do 29 marca 2009 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbyły się dni skupienia dla liturgicznej służby ołtarza pod przewodnictwem duchowym i organizacyjnym ks. Sebastiana Wyrozumskiego, wikariusza parafii Żytno. Wzięli w nich udział lektorzy i starsi ministranci z całej naszej archidiecezji. Był to dla nich czas i sposobność do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a przede wszystkim do wspólnej modlitwy jedności podczas Mszy świętych. W niedzielę 29 marca Eucharystii na zakończenie dni skupienia przewodniczył ks. Sebastian Ciastek – opiekun Służby Liturgicznej Archidiecezji Częstochowskiej. Ministranci warsztatach tych dniach wysłuchali wielu konferencji oraz uczestniczyli w warsztatach liturgicznych. Była to również okazja do zapoznania się z naszym seminarium, rozmów na tematy powołaniowe oraz licznych pytań do przełożonych i kleryków.