Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach od 27 do 29 marca 2009 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbyły się dni skupienia dla liturgicznej służby ołtarza pod przewodnictwem duchowym i organizacyjnym ks. Sebastiana Wyrozumskiego, wikariusza parafii Żytno. Wzięli w nich udział lektorzy i starsi ministranci z całej naszej archidiecezji. Był to dla nich czas i sposobność do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a przede wszystkim do wspólnej modlitwy jedności podczas Mszy świętych. W niedzielę 29 marca Eucharystii na zakończenie dni skupienia przewodniczył ks. Sebastian Ciastek – opiekun Służby Liturgicznej Archidiecezji Częstochowskiej. Ministranci warsztatach tych dniach wysłuchali wielu konferencji oraz uczestniczyli w warsztatach liturgicznych. Była to również okazja do zapoznania się z naszym seminarium, rozmów na tematy powołaniowe oraz licznych pytań do przełożonych i kleryków.