Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach od 27 do 29 marca 2009 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbyły się dni skupienia dla liturgicznej służby ołtarza pod przewodnictwem duchowym i organizacyjnym ks. Sebastiana Wyrozumskiego, wikariusza parafii Żytno. Wzięli w nich udział lektorzy i starsi ministranci z całej naszej archidiecezji. Był to dla nich czas i sposobność do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a przede wszystkim do wspólnej modlitwy jedności podczas Mszy świętych. W niedzielę 29 marca Eucharystii na zakończenie dni skupienia przewodniczył ks. Sebastian Ciastek – opiekun Służby Liturgicznej Archidiecezji Częstochowskiej. Ministranci warsztatach tych dniach wysłuchali wielu konferencji oraz uczestniczyli w warsztatach liturgicznych. Była to również okazja do zapoznania się z naszym seminarium, rozmów na tematy powołaniowe oraz licznych pytań do przełożonych i kleryków.