Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 27 lutego – 2 marca 2009 r. na Jasnej Górze zgromadzili się animatorzy i moderatorzy na XXXIV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Uczestniczyli w niej także klerycy naszego seminarium  związani z Ruchem. Większość punktów kongregacji miała miejsce w Auli o. Kordeckiego. Oblicza się, że łączna liczba uczestników, wg słów ks. moderatora generalnego Adama Wodarczyka, wynosiła ok. 2 tys. osób. Eucharystiom w tych dniach przewodniczyli bp Adam Szal oraz abp Stanisław Nowak. Natomiast bp Jan Niemiec wygłaszał homilie.
Tegoroczna kongregacja miała formę pięciu paneli poświęconych różnym aspektom ewangelizacji:
1. „Ewangelizacja bez granic”, czyli międzynarodowy charakter ewangelizacji;
2. „Ewangelizacja bez granic” w świecie wirtualnym;
3. „Stare prawdy – nowy język”, czyli jak w medialno-wirtualnym świecie mówić o Bogu i o Jego miłości;
4. „Miłosierdzie bez granic” – „krańce świata w ubogich”, czyli różne formy ewangelizacji poprzez posługę miłosierdzia;
5. „Ewangelizacja bez granic wiekowych”, czyli działania ewangelizacyjne podejmowane wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
Niezwykłym bogactwem są treści, które czerpaliśmy podczas tych dni. Pytanie o kształt nowej ewangelizacji na początku nowego tysiąclecia rozbrzmiewa w Kościele co chwila. Zadawał je papież Benedykt XVI podczas synodu Biskupów poświęconego słowu Bożemu, zadajemy sobie je i my, których świadomość spoczywającego na naszych barkach nakazu głoszenia Jezusa Chrystusa, została na nowo wzbudzona.
Obok treści konferencji i dyskusji, ważnym doświadczeniem jest sam fakt zgromadzenia się w jednym miejscu i czasie tak dużej liczby członków Ruchu. Obraz żywego Kościoła pulsującego mocą Ducha Świętego i zasłuchanego w Jego natchnienia.
 Chwała Panu za ten czas i wszelkie owoce, jakie on przynosi!