Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 27 lutego – 2 marca 2009 r. na Jasnej Górze zgromadzili się animatorzy i moderatorzy na XXXIV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Uczestniczyli w niej także klerycy naszego seminarium  związani z Ruchem. Większość punktów kongregacji miała miejsce w Auli o. Kordeckiego. Oblicza się, że łączna liczba uczestników, wg słów ks. moderatora generalnego Adama Wodarczyka, wynosiła ok. 2 tys. osób. Eucharystiom w tych dniach przewodniczyli bp Adam Szal oraz abp Stanisław Nowak. Natomiast bp Jan Niemiec wygłaszał homilie.
Tegoroczna kongregacja miała formę pięciu paneli poświęconych różnym aspektom ewangelizacji:
1. „Ewangelizacja bez granic”, czyli międzynarodowy charakter ewangelizacji;
2. „Ewangelizacja bez granic” w świecie wirtualnym;
3. „Stare prawdy – nowy język”, czyli jak w medialno-wirtualnym świecie mówić o Bogu i o Jego miłości;
4. „Miłosierdzie bez granic” – „krańce świata w ubogich”, czyli różne formy ewangelizacji poprzez posługę miłosierdzia;
5. „Ewangelizacja bez granic wiekowych”, czyli działania ewangelizacyjne podejmowane wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
Niezwykłym bogactwem są treści, które czerpaliśmy podczas tych dni. Pytanie o kształt nowej ewangelizacji na początku nowego tysiąclecia rozbrzmiewa w Kościele co chwila. Zadawał je papież Benedykt XVI podczas synodu Biskupów poświęconego słowu Bożemu, zadajemy sobie je i my, których świadomość spoczywającego na naszych barkach nakazu głoszenia Jezusa Chrystusa, została na nowo wzbudzona.
Obok treści konferencji i dyskusji, ważnym doświadczeniem jest sam fakt zgromadzenia się w jednym miejscu i czasie tak dużej liczby członków Ruchu. Obraz żywego Kościoła pulsującego mocą Ducha Świętego i zasłuchanego w Jego natchnienia.
 Chwała Panu za ten czas i wszelkie owoce, jakie on przynosi!