Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 4-6 marca 2009 r. podjęliśmy się różnorakich posług podczas rekolekcji dla młodzieży przygotowujących do Misterium Paschalnego. Powstało kilkanaście grup kleryckich, w których udaliśmy się do parafii częstochowskich. Ze względu na specyfikę każdej parafii, praca grup też musiała być dostosowana do każdej wspólnoty. Staraliśmy się pomóc młodzieży przygotować się do świąt Wielkiej Nocy, ale był to także czas wielu ubogacających doświadczeń dla nas.