Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
9 marca 2009 r. całą naszą wspólnotą wybraliśmy się do częstochowskiego kina, na projekcję filmu : „Popiełuszko – wolność jest w nas”. Niektórzy z nas obejrzeli go już drugi raz, co jak sami mówili, pozwoliło im tylko jeszcze bardziej zagłębić się w treści i zrobili to z ochotą.
Film rzeczywiście posiada wiele walorów. Niewątpliwym jest ten, że przypomina nam o człowieku, kapłanie, który był wielki, poprzez zaufanie Bogu. Ksiądz Jerzy nie poddał się niewoli jaka panowała w Polsce w czasach komunizmu, ale też innych pociągał i przekonywał z mocą, że „wolność jest w nas”, że od każdego osobistej decyzji zależy czy zachowa swoją wolność i nie ulegnie presji zła.
Po zakończeniu filmu, wszyscy jeszcze chwilę trwaliśmy w skupieniu, pośród refleksji i uczuć jakie ten film w nas wywołał, a budynek kina opuściliśmy w milczeniu. Niech to wystarczy za komentarz naszego odbioru tego obrazu.