Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
9 marca 2009 r. całą naszą wspólnotą wybraliśmy się do częstochowskiego kina, na projekcję filmu : „Popiełuszko – wolność jest w nas”. Niektórzy z nas obejrzeli go już drugi raz, co jak sami mówili, pozwoliło im tylko jeszcze bardziej zagłębić się w treści i zrobili to z ochotą.
Film rzeczywiście posiada wiele walorów. Niewątpliwym jest ten, że przypomina nam o człowieku, kapłanie, który był wielki, poprzez zaufanie Bogu. Ksiądz Jerzy nie poddał się niewoli jaka panowała w Polsce w czasach komunizmu, ale też innych pociągał i przekonywał z mocą, że „wolność jest w nas”, że od każdego osobistej decyzji zależy czy zachowa swoją wolność i nie ulegnie presji zła.
Po zakończeniu filmu, wszyscy jeszcze chwilę trwaliśmy w skupieniu, pośród refleksji i uczuć jakie ten film w nas wywołał, a budynek kina opuściliśmy w milczeniu. Niech to wystarczy za komentarz naszego odbioru tego obrazu.