Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Niedziela Męki Pańskiej – zwana powszechnie Niedzielą Palmową – upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego Mękę i Śmierć. W Kościołach diecezjalnych ten dzień jest ponadto obchodzony, jako Światowy Dzień Młodzieży. Nasze seminarium uczestniczyło 5 kwietnia w głównej liturgii Niedzieli Palmowej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Około południa wraz z młodzieżą z różnych części archidiecezji zgromadziliśmy się przed kościołem św. Zygmunta. Tam po radosnym śpiewie i wyłonieniu zwycięzców konkursu na najwyższą palmę, nastąpiło ich poświęcenie , po czym na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, procesjonalnie, ze śpiewem i modlitwą na ustach przeszliśmy do archikatedry. Podczas uroczystej Mszy św. diakoni z towarzyszeniem chóru seminaryjnego odśpiewali Mękę Pańską wg św. Jana. Oprawy muzycznej tej liturgii podjęła się młodzież KSM. Na zakończenie uroczystej celebry młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania złożyła na ręce Ks. Arcybiskupa prośby o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.