Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Niedziela Męki Pańskiej – zwana powszechnie Niedzielą Palmową – upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego Mękę i Śmierć. W Kościołach diecezjalnych ten dzień jest ponadto obchodzony, jako Światowy Dzień Młodzieży. Nasze seminarium uczestniczyło 5 kwietnia w głównej liturgii Niedzieli Palmowej, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Około południa wraz z młodzieżą z różnych części archidiecezji zgromadziliśmy się przed kościołem św. Zygmunta. Tam po radosnym śpiewie i wyłonieniu zwycięzców konkursu na najwyższą palmę, nastąpiło ich poświęcenie , po czym na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, procesjonalnie, ze śpiewem i modlitwą na ustach przeszliśmy do archikatedry. Podczas uroczystej Mszy św. diakoni z towarzyszeniem chóru seminaryjnego odśpiewali Mękę Pańską wg św. Jana. Oprawy muzycznej tej liturgii podjęła się młodzież KSM. Na zakończenie uroczystej celebry młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania złożyła na ręce Ks. Arcybiskupa prośby o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.