Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 15 kwietnia 2009 roku o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej pomocy w Żarkach- Letnisku sprawowana była Msza święta pogrzebowa w intencji Ś. P. Ks. Kan. Mariana Dewudzkiego, wieloletniego wykładowcy logiki i teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Eucharystię celebrował abp metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak i przeszło stu dwudziestu kapłanów z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej. Następnie trumna z ciałem księdza Dewudzkiego została złożona na cmentarzu parafialnym. Wśród obecnych na pogrzebie nie zabrakło wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej reprezentowanej przez osobę ks. rektora dra Andrzeja Przybylskiego, księży moderatorów i profesorów oraz alumnów.