Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 15 kwietnia 2009 roku o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej pomocy w Żarkach- Letnisku sprawowana była Msza święta pogrzebowa w intencji Ś. P. Ks. Kan. Mariana Dewudzkiego, wieloletniego wykładowcy logiki i teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Eucharystię celebrował abp metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak i przeszło stu dwudziestu kapłanów z archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej. Następnie trumna z ciałem księdza Dewudzkiego została złożona na cmentarzu parafialnym. Wśród obecnych na pogrzebie nie zabrakło wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej reprezentowanej przez osobę ks. rektora dra Andrzeja Przybylskiego, księży moderatorów i profesorów oraz alumnów.