Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę 25 kwietnia 2009 r. do naszego seminarium przybyli księża neoprezbiterzy. Już minął rok, gdy po otrzymaniu sakramentu święceń kapłańskich odprawili, wraz z byłym księdzem Rektorem Włodzimierzem Kowalikiem i Ojcami Duchownymi, uroczystą Mszę świętą. W Eucharystii uczestniczyli rodzice neoprezbiterów oraz alumni naszego seminarium. W homilii nowy ksiądz Rektor Andrzej Przybylski podkreślał jak ważne i trudne są zadania, jakie stoją dziś przed kapłanami. Na zakończenie ks. Piotr Sokalski w imieniu neoprezbiterów podziękował całej wspólnocie seminaryjnej i prosił o pamięć modlitewną.