Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
26 kwietnia nasza wspólnota seminaryjna dostąpiła zaszczytu przyjęcia i adoracji Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten zwiedził już wszystkie kontynenty i był obecny na wszystkich zjazdach młodzieży całego świata pod przewodnictwem Ś. P. Sługi Bożego Jana Pawła II a obecnie papieża Benedykta XVI. Podczas pobytu Krzyża Światowych Dni Młodzieży kościół seminaryjny był otwarty dla wszystkich. Wierni mogli wziąć udział w uroczystych Nieszporach, pokazie multimedialnym o historii krzyża oraz w adoracji prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej pod przewodnictwem Księdza Rektora Andrzeja Przybylskiego. Adoracja zakończyła się Apelem Jasnogórskim.