Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
26 kwietnia nasza wspólnota seminaryjna dostąpiła zaszczytu przyjęcia i adoracji Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten zwiedził już wszystkie kontynenty i był obecny na wszystkich zjazdach młodzieży całego świata pod przewodnictwem Ś. P. Sługi Bożego Jana Pawła II a obecnie papieża Benedykta XVI. Podczas pobytu Krzyża Światowych Dni Młodzieży kościół seminaryjny był otwarty dla wszystkich. Wierni mogli wziąć udział w uroczystych Nieszporach, pokazie multimedialnym o historii krzyża oraz w adoracji prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej pod przewodnictwem Księdza Rektora Andrzeja Przybylskiego. Adoracja zakończyła się Apelem Jasnogórskim.