Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2009 r. poszczególne wspólnoty rocznikowe odpoczywały poza seminarium. Klerycy każdego z roczników sami zaplanowali co chcą w tym dniu robić wspólnie.
Był to czas nie tylko wypoczynku, ale też wspólnej modlitwy. Część wybrała piękne polskie góry, inni woleli spokojne tereny wyżynne, a jeszcze inni zwiedzali Kraków.
Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że był to bardzo ważny czas, aby zaczerpnąć sił i świeżego powietrza przed zbliżającą się sesją. Wielu zauważa ponadto w tym wyjeździe czynnik integrujący wewnętrznie wspólnoty rocznikowe… a także zapowiedź bliskich wakacji.