Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Liturgiczną Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 4 maja 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej przeżywano jako Dzień Skupienia. Konferencje i rozważania na temat Bogarodzicy wygłosił o. Kazimierz Maniecki OSPPE z Jasnej Góry. Dzień Skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia połączona z Nieszporami  w kościele seminaryjnym.