Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Modlimy się nieustannie i oczekujemy na kandydatów do naszego Seminarium. Wszystkich, którzy czują w sobie wezwanie do kapłaństwa i pragną z odwagą ofiarować Bogu swoje życie zapraszamy na drogę formacji seminaryjnej.
Przyjęcia kandydatów trwają od 30 czerwca do 4 września br..
Wymagane dokumenty można składać w Seminarium od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.30 do 13.30. Inne terminy spotkań lub rozmów można ustalić telefonicznie: 034 3651215 lub 606203044.

I termin egzaminu wstępnego: 11 lipca 2009 - godz. 10.00
II termin egzaminu wstępnego: 5 września 2009 - godz. 10.00

Nasz adres:WSD ACz, ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa