Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Modlimy się nieustannie i oczekujemy na kandydatów do naszego Seminarium. Wszystkich, którzy czują w sobie wezwanie do kapłaństwa i pragną z odwagą ofiarować Bogu swoje życie zapraszamy na drogę formacji seminaryjnej.
Przyjęcia kandydatów trwają od 30 czerwca do 4 września br..
Wymagane dokumenty można składać w Seminarium od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.30 do 13.30. Inne terminy spotkań lub rozmów można ustalić telefonicznie: 034 3651215 lub 606203044.

I termin egzaminu wstępnego: 11 lipca 2009 - godz. 10.00
II termin egzaminu wstępnego: 5 września 2009 - godz. 10.00

Nasz adres:WSD ACz, ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa