Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

23. września był dla naszej wspólnoty dniem wielkich powrotów. Po długiej przerwie znów z radością przekroczyliśmy próg naszego seminaryjnego domu. Wakacje były dla nas czasem nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim uwielbiania Pana Boga w naszych wspólnotach parafialnych, wyjazdach ewangelizacyjnych i domach rodzinnych. Nie zabrakło również pracy fizycznej, którą dla naszego seminarium wykonywaliśmy podczas tygodniowych dyżurów. Wróciliśmy z bagażem bogatych doświadczeń, nowych pragnień i nadziei. Kontynuujemy naszą seminaryjną formację ku Chrystusowemu Kapłaństwu i pod troskliwym okiem Pani Jasnogórskiej chcemy stawać się coraz to bardziej świadkami Bożej Miłości.