Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

23. września był dla naszej wspólnoty dniem wielkich powrotów. Po długiej przerwie znów z radością przekroczyliśmy próg naszego seminaryjnego domu. Wakacje były dla nas czasem nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim uwielbiania Pana Boga w naszych wspólnotach parafialnych, wyjazdach ewangelizacyjnych i domach rodzinnych. Nie zabrakło również pracy fizycznej, którą dla naszego seminarium wykonywaliśmy podczas tygodniowych dyżurów. Wróciliśmy z bagażem bogatych doświadczeń, nowych pragnień i nadziei. Kontynuujemy naszą seminaryjną formację ku Chrystusowemu Kapłaństwu i pod troskliwym okiem Pani Jasnogórskiej chcemy stawać się coraz to bardziej świadkami Bożej Miłości.