Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24. – 29. września nasza wspólnota przeżywała rekolekcje wprowadzające w kolejny rok formacji seminaryjnej. Poprowadził je dla nas ks. Marek Pieńkowski, dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, wcześniej wieloletni ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W tym świętym czasie wielkiej modlitwy i wyciszenia, poprzez Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i liczne konferencje mogliśmy kontemplować tajemnice powołania chrześcijańskiego, a pogłębiona praktyka Lectio Divina ukazała nam ogrom bogactwa Słowa Bożego. Szczególnie ważnym momentem rekolekcji był Sakrament Pokuty i Pojednania, w którym mogliśmy dostąpić Bożego Miłosierdzia. Wierzymy, że owoce tych rekolekcji będą wzrastać w naszych sercach i pomogą z nowymi siłami iść w kolejny rok formacji ku Chrystusowemu Kapłaństwu.