Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 24. – 29. września nasza wspólnota przeżywała rekolekcje wprowadzające w kolejny rok formacji seminaryjnej. Poprowadził je dla nas ks. Marek Pieńkowski, dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, wcześniej wieloletni ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W tym świętym czasie wielkiej modlitwy i wyciszenia, poprzez Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i liczne konferencje mogliśmy kontemplować tajemnice powołania chrześcijańskiego, a pogłębiona praktyka Lectio Divina ukazała nam ogrom bogactwa Słowa Bożego. Szczególnie ważnym momentem rekolekcji był Sakrament Pokuty i Pojednania, w którym mogliśmy dostąpić Bożego Miłosierdzia. Wierzymy, że owoce tych rekolekcji będą wzrastać w naszych sercach i pomogą z nowymi siłami iść w kolejny rok formacji ku Chrystusowemu Kapłaństwu.