Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

30. września delegacja alumnów naszego seminarium udała się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam wysłuchaliśmy konferencji na temat historii kapłaństwa w początkowych wiekach Chrześcijaństwa. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz drodze krzyżowej. Przez rozważanie kolejnych stacji męki naszego Pana, mogliśmy zatrzymać się i dokonać refleksji nad naszym życiem. Wyciągnięte wnioski na pewno okażą się przydatne, szczególnie teraz, na progu nowego roku akademickiego. Wierzę, że dzięki towarzyszeniu Jezusowi w Jego drodze na Golgotę, odnajdziemy siłę, która jest nam potrzebna do realizowania powołania, abyśmy potrafili tak, jak On, podnieść się po upadkach i mimo ciężkiego krzyża, dojść do samego końca. Niech Chrystus będzie naszą drogą do świętości.