Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

30. września delegacja alumnów naszego seminarium udała się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam wysłuchaliśmy konferencji na temat historii kapłaństwa w początkowych wiekach Chrześcijaństwa. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz drodze krzyżowej. Przez rozważanie kolejnych stacji męki naszego Pana, mogliśmy zatrzymać się i dokonać refleksji nad naszym życiem. Wyciągnięte wnioski na pewno okażą się przydatne, szczególnie teraz, na progu nowego roku akademickiego. Wierzę, że dzięki towarzyszeniu Jezusowi w Jego drodze na Golgotę, odnajdziemy siłę, która jest nam potrzebna do realizowania powołania, abyśmy potrafili tak, jak On, podnieść się po upadkach i mimo ciężkiego krzyża, dojść do samego końca. Niech Chrystus będzie naszą drogą do świętości.