Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

8. października nasza wspólnota obchodziła inaugurację nowego roku akademickiego. Rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Stanisław Nowak w koncelebrze przełożonych i profesorów naszego seminarium. We Mszy Świętej, obok kleryków, wzięli udział również wykładowcy wyższych uczelni częstochowskich i wielu innych znakomitych gości. Następnie wszyscy udaliśmy się na aulę Jana Pawła II, gdzie w podniosły klimat wprowadził nas hymn Gaude Mater, wykonany przez chór seminaryjny pod batutą ks. Marka Cisowskiego. Swoje słowo skierowali do nas m.in. Ksiądz Arcybiskup, Jego Magnificencja Ksiądz dr Andrzej Przybylski - rektor naszego seminarium oraz Pan Prezydent Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy także wykładu ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego na temat najnowszej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in veritate. Doniosłym momentem była immatrykulacja 14 braci roku I, którzy poprzez słowa przyrzeczenia i otrzymanie indeksów stali się pełnoprawnymi alumnami i studentami naszego seminarium. Nie mogło również zabraknąć akademickiego Gaudeamus igitur, które na zakończenie razem odśpiewaliśmy. Całą uroczystość, w przyjacielskiej atmosferze, zwieńczyliśmy wspólnym posiłkiem w refektarzu seminaryjnym.