Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

8. października nasza wspólnota obchodziła inaugurację nowego roku akademickiego. Rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Stanisław Nowak w koncelebrze przełożonych i profesorów naszego seminarium. We Mszy Świętej, obok kleryków, wzięli udział również wykładowcy wyższych uczelni częstochowskich i wielu innych znakomitych gości. Następnie wszyscy udaliśmy się na aulę Jana Pawła II, gdzie w podniosły klimat wprowadził nas hymn Gaude Mater, wykonany przez chór seminaryjny pod batutą ks. Marka Cisowskiego. Swoje słowo skierowali do nas m.in. Ksiądz Arcybiskup, Jego Magnificencja Ksiądz dr Andrzej Przybylski - rektor naszego seminarium oraz Pan Prezydent Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy także wykładu ks. prof. dra hab. Jana Kowalskiego na temat najnowszej encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in veritate. Doniosłym momentem była immatrykulacja 14 braci roku I, którzy poprzez słowa przyrzeczenia i otrzymanie indeksów stali się pełnoprawnymi alumnami i studentami naszego seminarium. Nie mogło również zabraknąć akademickiego Gaudeamus igitur, które na zakończenie razem odśpiewaliśmy. Całą uroczystość, w przyjacielskiej atmosferze, zwieńczyliśmy wspólnym posiłkiem w refektarzu seminaryjnym.