Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Niedziela 25. października była dla naszej wspólnoty dniem szczególnym. Piętnastu braci z roku III przyjęło strój duchowny i uczyniło kolejny wielki krok na drodze ku Chrystusowemu Kapłaństwu. Obrzęd obłóczyn miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, której w kościele seminaryjnym przewodniczył Ksiądz Andrzej Przybylski, rektor naszego seminarium, w koncelebrze Księdza Bernarda Kozłowskiego, ojca duchownego oraz Księdza Tomasza Turczyna, prefekta i opiekuna roku. W Słowie Bożym wygłoszonym do kleryków oraz rodzin i znajomych nowoobłóczonych, Ksiądz Rektor przypomniał o znaczeniu sutanny i wezwał do gorliwego kroczenia w niej za Panem. Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do auli Jana Pawła II, gdzie podczas akademii wszyscy zaproszeni mięli okazję bliżej poznać braci z roku III na tle niektórych momentów życia seminaryjnego. Następnie w atmosferze wielkiej radości bracia podjęli zaproszonych wspólnych obiadem.