Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Niedziela 25. października była dla naszej wspólnoty dniem szczególnym. Piętnastu braci z roku III przyjęło strój duchowny i uczyniło kolejny wielki krok na drodze ku Chrystusowemu Kapłaństwu. Obrzęd obłóczyn miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, której w kościele seminaryjnym przewodniczył Ksiądz Andrzej Przybylski, rektor naszego seminarium, w koncelebrze Księdza Bernarda Kozłowskiego, ojca duchownego oraz Księdza Tomasza Turczyna, prefekta i opiekuna roku. W Słowie Bożym wygłoszonym do kleryków oraz rodzin i znajomych nowoobłóczonych, Ksiądz Rektor przypomniał o znaczeniu sutanny i wezwał do gorliwego kroczenia w niej za Panem. Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do auli Jana Pawła II, gdzie podczas akademii wszyscy zaproszeni mięli okazję bliżej poznać braci z roku III na tle niektórych momentów życia seminaryjnego. Następnie w atmosferze wielkiej radości bracia podjęli zaproszonych wspólnych obiadem.