Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Niedziela 25. października była dla naszej wspólnoty dniem szczególnym. Piętnastu braci z roku III przyjęło strój duchowny i uczyniło kolejny wielki krok na drodze ku Chrystusowemu Kapłaństwu. Obrzęd obłóczyn miał miejsce podczas uroczystej Eucharystii, której w kościele seminaryjnym przewodniczył Ksiądz Andrzej Przybylski, rektor naszego seminarium, w koncelebrze Księdza Bernarda Kozłowskiego, ojca duchownego oraz Księdza Tomasza Turczyna, prefekta i opiekuna roku. W Słowie Bożym wygłoszonym do kleryków oraz rodzin i znajomych nowoobłóczonych, Ksiądz Rektor przypomniał o znaczeniu sutanny i wezwał do gorliwego kroczenia w niej za Panem. Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do auli Jana Pawła II, gdzie podczas akademii wszyscy zaproszeni mięli okazję bliżej poznać braci z roku III na tle niektórych momentów życia seminaryjnego. Następnie w atmosferze wielkiej radości bracia podjęli zaproszonych wspólnych obiadem.