Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

16. października, w rocznicę wyboru Papieża Polaka na stolicę piotrową, wspólnota naszego seminarium, wraz z księżmi przełożonymi, uczestniczyła w procesji Maryjnej, którą z bazyliki archikatedralnej na Jasną Górę poprowadził Metropolita Częstochowski Ks. Abp. Stanisław Nowak. Oprócz kleryków i kapłanów, w modlitewnym skupieniu alejami NMP przeszły siostry zakonne, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz mieszkańcy Częstochowy i okolic. Rozważania i sceny pantomimy przygotowali członkowie Rycerstwa Niepokalanej z parafii św. Maksymiliana Kolbe wraz z diecezjalnym moderatorem stowarzyszenia, ks. Krzysztofem Jeziorowskim, proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym, wcześniej prefektem naszego seminarium. Zwieńczeniem, a zarazem szczytem naszego zgromadzenia była uroczysta Eucharystia, sprawowana w jasnogórskim klasztorze przez Księdza Arcybiskupa w koncelebrze kapłanów. To wielkie wydarzenie było dla nas kolejną szansą oddania się Niepokalanemu Sercu Matki Bożej w duchu nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II.