Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

12 listopada nasze seminarium przeżywało ogromną radość. Obchodziliśmy 50 – lecie pracy naukowo – dydaktycznej ks. prof. Jana Kowalskiego. Ks. jubilat od pół wieku wykłada alumnom teologię moralną.

            Obchody tego szczególnego dnia rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak, a koncelebrowali księża biskupi pomocniczy, ks. prof. Kowalski, ks. rektor naszego seminarium oraz 57 księży przybyłych na tę uroczystość (niektórzy przyjechali z Krakowa i Wrocławia).

            W swojej homilii ks. abp nawiązując do Ewangelii o nauczaniu Jezusa w drodze do Emaus, odwoływał ją do nauczania ks. profesora. Mówił, że tak, jak Jezus objaśniał uczniom pisma, tak ks. Kowalski wyjaśnia studentom i alumnom teologię moralną. Podkreślał także otwartą postawę ks. jubilata w kontaktach ze swoimi uczniami, ale także jego stanowczość i troskę o seminarium. Na koniec ks. abp wyraził wielką wdzięczność Panu Bogu za posługę naukową i kapłańską ks. profesora.

            Następna część obchodów miała miejsce w auli seminaryjnej. Po powitaniu, ks. rektor odczytał fragment listu, nadesłanego na tę uroczystość przez ks. Edwarda Janiaka – biskupa pomocniczego Wrocławia, w którym dziękował ks. Kowalskiemu za posługę oraz życzył obfitości łask bożych i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

            W następnym liście, nadesłanym przez przewodniczącego teologów moralistów, nadawca nazwał ks. profesora mistrzem teologii i podkreślił, że ani razu nie zapomniał o tym, że jest nie tylko wykładowcą, ale i kapłanem

            Po odczytaniu listów ks. rektor podziękował serdecznie ks. Kowalskiemu, podkreślając jego ogromny wkład w formację intelektualną i duchową alumnów naszego seminarium, a także wręczył księgę jubileuszową. Następnie wysłuchaliśmy kilku wspomnień o ks. jubilacie, opowiedzianych przez jego przyjaciela. Na zakończenie ks. prof. Kowalski podziękował wszystkim za ten szczególny dzień.

            Przez takie dni, jak ten, mamy okazję lepiej poznać wykładowców, z którymi codziennie się spotykamy na wykładach. Dziękujemy Bogu za ks. jubilata i życzymy mu obfitości łask bożych. Wyrażamy także nadzieję, że dobry Bóg pozwoli nam doczekać kolejnych tak pięknych jubileuszy naszych profesorów.