Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

12 listopada nasze seminarium przeżywało ogromną radość. Obchodziliśmy 50 – lecie pracy naukowo – dydaktycznej ks. prof. Jana Kowalskiego. Ks. jubilat od pół wieku wykłada alumnom teologię moralną.

            Obchody tego szczególnego dnia rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak, a koncelebrowali księża biskupi pomocniczy, ks. prof. Kowalski, ks. rektor naszego seminarium oraz 57 księży przybyłych na tę uroczystość (niektórzy przyjechali z Krakowa i Wrocławia).

            W swojej homilii ks. abp nawiązując do Ewangelii o nauczaniu Jezusa w drodze do Emaus, odwoływał ją do nauczania ks. profesora. Mówił, że tak, jak Jezus objaśniał uczniom pisma, tak ks. Kowalski wyjaśnia studentom i alumnom teologię moralną. Podkreślał także otwartą postawę ks. jubilata w kontaktach ze swoimi uczniami, ale także jego stanowczość i troskę o seminarium. Na koniec ks. abp wyraził wielką wdzięczność Panu Bogu za posługę naukową i kapłańską ks. profesora.

            Następna część obchodów miała miejsce w auli seminaryjnej. Po powitaniu, ks. rektor odczytał fragment listu, nadesłanego na tę uroczystość przez ks. Edwarda Janiaka – biskupa pomocniczego Wrocławia, w którym dziękował ks. Kowalskiemu za posługę oraz życzył obfitości łask bożych i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

            W następnym liście, nadesłanym przez przewodniczącego teologów moralistów, nadawca nazwał ks. profesora mistrzem teologii i podkreślił, że ani razu nie zapomniał o tym, że jest nie tylko wykładowcą, ale i kapłanem

            Po odczytaniu listów ks. rektor podziękował serdecznie ks. Kowalskiemu, podkreślając jego ogromny wkład w formację intelektualną i duchową alumnów naszego seminarium, a także wręczył księgę jubileuszową. Następnie wysłuchaliśmy kilku wspomnień o ks. jubilacie, opowiedzianych przez jego przyjaciela. Na zakończenie ks. prof. Kowalski podziękował wszystkim za ten szczególny dzień.

            Przez takie dni, jak ten, mamy okazję lepiej poznać wykładowców, z którymi codziennie się spotykamy na wykładach. Dziękujemy Bogu za ks. jubilata i życzymy mu obfitości łask bożych. Wyrażamy także nadzieję, że dobry Bóg pozwoli nam doczekać kolejnych tak pięknych jubileuszy naszych profesorów.