Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Sobotni jubileusz rozpoczęła niezwykle uroczysta msza święta w archikatedrze częstochowskiej brało w niej udział wielu koncelebransów w tym 25 biskupów. Byli wśród nich wspomniani przez jubilata w słowie wstępu: kard. Józef Glemp, F. Macharski, A. Małysiak, J. Szkodoń, J. Życiński, D. Zimoń, J. Paetz, G. Kaszak, H. Tomasik, oraz wielu innych. Blasku świętowaniu liturgicznemu dodawały chóry: Basilica Canta, Cantilen Czenstochoviensis, chór Jasnogórski oraz orkiestra Jasnogórska pod dyr. p. Marka Piątka. Obecni na uroczystościach byli również przedstawiciele władz miasta i województwa, różnych ruchów i stowarzyszeń. Nad oprawą muzyczną i komentarzami czuwał ks. prof. dr. hab. K. Szymonik, a nad liturgią alumni WSD w Częstochowie. Hymn Gaude Mater Polonia rozpoczął mszę, ks. bp. J. Wątroba odczytał list papieża Benedykta XVI, w którym dziękował i doceniał on wieloletnia posługę kapłańską (ponad 50 lat.) oraz biskupią (25 lat).

    Homilię wygłosił ks. kard. J. Glemp. W niej zaznaczył szczególną rolę Kościoła w świecie oraz biskupa jako pasterza Kościoła diecezjalnego. Podkreślił znaczenie wkładu arcybiskupa S. Nowaka w życie Kościoła częstochowskiego, polskiego oraz powszechnego, przypominając niewątpliwe zasługi jubilata w tych wspólnotach. Po odśpiewanym Credo nastąpiła modlitwa wiernych, w której szczególnie polecano arcypasterza wraz z jego częstochowską wspólnotą. W procesji z darami niesiono księgę jubileuszową, film „Juxta crucem tecum stare”, mitrę, stułę medal Krakowa i dary ołtarza, również alumni naszego seminarium mieli swój udział w tej procesji niosąc medal pamiątkowy.

    Wyrazem wdzięczności diecezjan były słowa podziękowania w ustach bp. A. Długosza oraz byłego prezydenta miasta Częstochowy. Wspomnieli oni dzieła jubilata: liczne koronacje obrazów, wiele utworzonych parafii oraz zaangażowanie w życie społeczne i nauczycielskie. Te Deum odśpiewane po komunii było dopełnieniem i szczytem wdzięczności Bogu za posługę arcypasterza. Ksiądz arcybiskup wspomniał w kilku słowach o krzyżu archikatedralnym gdzie Chrystus świeci kolorem oblicza madonny jasnogórskiej, oraz o trudzie współpracujących z nim proboszczów i wikariuszów.

    Obchody jubileuszu były kontynuowane w gmachu WSD w Częstochowie. Miało tam miejsce sympozjum poświecone osobie i posłudze ks. abp. dr. S. Nowaka.

Słowa i referaty wygłosili kolejno:

Podczas pierwszej części sympozjum:

1. ks. prof. dr hab. Antoni Długosz – słowa wstępu

2. ks. dr Marian Kołodziejczyk – rys. biograficzny oraz kierunki pasterskiej działalności

3. ks. prof. dr hab. Jan Kowalski – droga do biskupstwa

4. ks. dr hab. Marian Duda – dynamizm misyjny

5. ks. prof. dr hab. Jan Związek – wyższe studia teologiczne w archidiecezji częstochowskiej

Podczas drugiej części:

1. ks. dr Stanisław Jesionek – diakonijny wymiar misji arcybiskupa

2. ks. dr Teofil Siudy – pasterska troska o Maryjność

3. ks. dr Andrzej Przybylski – młodzież nadzieją Kościoła częstochowskiego

4. ks. dr Andrzej Kuliberda – troska o formację duchową kapłanów

5. ks. mgr lic. Marian Szczerba – duszpasterstwo pielgrzymkowe

Słowa zakończenia skierował do uczestników ks. jubilat.

Po sympozjum został wyświetlony dwu-częściowy film opowiadający o życiu i drodze do kapłaństwa i biskupstwa ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka.