Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Sobotni jubileusz rozpoczęła niezwykle uroczysta msza święta w archikatedrze częstochowskiej brało w niej udział wielu koncelebransów w tym 25 biskupów. Byli wśród nich wspomniani przez jubilata w słowie wstępu: kard. Józef Glemp, F. Macharski, A. Małysiak, J. Szkodoń, J. Życiński, D. Zimoń, J. Paetz, G. Kaszak, H. Tomasik, oraz wielu innych. Blasku świętowaniu liturgicznemu dodawały chóry: Basilica Canta, Cantilen Czenstochoviensis, chór Jasnogórski oraz orkiestra Jasnogórska pod dyr. p. Marka Piątka. Obecni na uroczystościach byli również przedstawiciele władz miasta i województwa, różnych ruchów i stowarzyszeń. Nad oprawą muzyczną i komentarzami czuwał ks. prof. dr. hab. K. Szymonik, a nad liturgią alumni WSD w Częstochowie. Hymn Gaude Mater Polonia rozpoczął mszę, ks. bp. J. Wątroba odczytał list papieża Benedykta XVI, w którym dziękował i doceniał on wieloletnia posługę kapłańską (ponad 50 lat.) oraz biskupią (25 lat).

    Homilię wygłosił ks. kard. J. Glemp. W niej zaznaczył szczególną rolę Kościoła w świecie oraz biskupa jako pasterza Kościoła diecezjalnego. Podkreślił znaczenie wkładu arcybiskupa S. Nowaka w życie Kościoła częstochowskiego, polskiego oraz powszechnego, przypominając niewątpliwe zasługi jubilata w tych wspólnotach. Po odśpiewanym Credo nastąpiła modlitwa wiernych, w której szczególnie polecano arcypasterza wraz z jego częstochowską wspólnotą. W procesji z darami niesiono księgę jubileuszową, film „Juxta crucem tecum stare”, mitrę, stułę medal Krakowa i dary ołtarza, również alumni naszego seminarium mieli swój udział w tej procesji niosąc medal pamiątkowy.

    Wyrazem wdzięczności diecezjan były słowa podziękowania w ustach bp. A. Długosza oraz byłego prezydenta miasta Częstochowy. Wspomnieli oni dzieła jubilata: liczne koronacje obrazów, wiele utworzonych parafii oraz zaangażowanie w życie społeczne i nauczycielskie. Te Deum odśpiewane po komunii było dopełnieniem i szczytem wdzięczności Bogu za posługę arcypasterza. Ksiądz arcybiskup wspomniał w kilku słowach o krzyżu archikatedralnym gdzie Chrystus świeci kolorem oblicza madonny jasnogórskiej, oraz o trudzie współpracujących z nim proboszczów i wikariuszów.

    Obchody jubileuszu były kontynuowane w gmachu WSD w Częstochowie. Miało tam miejsce sympozjum poświecone osobie i posłudze ks. abp. dr. S. Nowaka.

Słowa i referaty wygłosili kolejno:

Podczas pierwszej części sympozjum:

1. ks. prof. dr hab. Antoni Długosz – słowa wstępu

2. ks. dr Marian Kołodziejczyk – rys. biograficzny oraz kierunki pasterskiej działalności

3. ks. prof. dr hab. Jan Kowalski – droga do biskupstwa

4. ks. dr hab. Marian Duda – dynamizm misyjny

5. ks. prof. dr hab. Jan Związek – wyższe studia teologiczne w archidiecezji częstochowskiej

Podczas drugiej części:

1. ks. dr Stanisław Jesionek – diakonijny wymiar misji arcybiskupa

2. ks. dr Teofil Siudy – pasterska troska o Maryjność

3. ks. dr Andrzej Przybylski – młodzież nadzieją Kościoła częstochowskiego

4. ks. dr Andrzej Kuliberda – troska o formację duchową kapłanów

5. ks. mgr lic. Marian Szczerba – duszpasterstwo pielgrzymkowe

Słowa zakończenia skierował do uczestników ks. jubilat.

Po sympozjum został wyświetlony dwu-częściowy film opowiadający o życiu i drodze do kapłaństwa i biskupstwa ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka.