Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

    20 lutego br. podczas uroczystej Mszy św. ks abp. Stanisław Nowak udzielił posługi akolitatu braciom z roku IV oraz posługi lektoratu braciom z roku III. Nowo ustanowieni akolici i lektorzy, zobowiązali się do jeszcze większej gorliwości w wypełnianiu swoich posług. My życzymy im obfitości łask bożych oraz zapewniamy o modlitwie. Niech zakochani w Chrystusie niosą tę miłość wszystkim, do których pójdą z posługą.