Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

  

   W dniach 17 – 20 II przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Trudu ich głoszenia podjął się o. Piotr Polek z Jasnej Góry, definitor generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. 

     W swoich konferencjach poruszał najistotniejsze dla nas tematy, m.in. o celu kapłaństwa, miłości, tożsamości alumna, drodze powołania, drodze wiary. Dzięki nim mogliśmy dostrzec elementy naszego życia wymagające poprawy, co przy pomocy łaski Bożej i pracy nad sobą, pozwoli nam być jeszcze lepszymi alumnami, a w przyszłości kapłanami. Te i inne owoce rekolekcji, jak podkreślał o. Piotr, będą widoczne dopiero w przyszłości. Pozostała nam teraz modlitwa i ciężka praca, aby były one jak najlepsze. Niech Matka Boża wyprasza dla nas potrzebne łaski.

Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, módl się za nami!