Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

  

   W dniach 17 – 20 II przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Trudu ich głoszenia podjął się o. Piotr Polek z Jasnej Góry, definitor generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. 

     W swoich konferencjach poruszał najistotniejsze dla nas tematy, m.in. o celu kapłaństwa, miłości, tożsamości alumna, drodze powołania, drodze wiary. Dzięki nim mogliśmy dostrzec elementy naszego życia wymagające poprawy, co przy pomocy łaski Bożej i pracy nad sobą, pozwoli nam być jeszcze lepszymi alumnami, a w przyszłości kapłanami. Te i inne owoce rekolekcji, jak podkreślał o. Piotr, będą widoczne dopiero w przyszłości. Pozostała nam teraz modlitwa i ciężka praca, aby były one jak najlepsze. Niech Matka Boża wyprasza dla nas potrzebne łaski.

Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, módl się za nami!