Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    

Zwana również porekolekcyjnym sanatorium duchowym, miała miejsce w naszym seminarium z dnia 20 na 21 lutego. Całodzienne i nocne czuwanie przy wystawionym Eucharystycznym Panu spowodowało podział sił alumnów na cały czas jego trwania, aby nawet na chwile nie został sam.

Klerycy w nocy czuwali wg pokoi, a w dzień trwali na modlitwie grupami rocznikowymi. Oczywiście każdy mógł i czuwał na pewno dużo więcej niż było mu przykazane – tym bardziej, że przemodlenie owoców rekolekcji wydawało się niezbędne. Każdy rocznik oprócz wspólnej modlitwy adorował Chrystusa w ciszy.

Do naszej modlitwy dołączyli ojcowie duchowni i księża przełożeni, – przez co mogliśmy budować lepszą wspólnotę seminaryjną. Obyśmy zawsze tak jednomyślnie trwali wobec obecnego w Najświętszym Sakramencie Zbawiciela.

Jezu serca pokornego uczyń serca nasze według serca Twego.