Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    

Zwana również porekolekcyjnym sanatorium duchowym, miała miejsce w naszym seminarium z dnia 20 na 21 lutego. Całodzienne i nocne czuwanie przy wystawionym Eucharystycznym Panu spowodowało podział sił alumnów na cały czas jego trwania, aby nawet na chwile nie został sam.

Klerycy w nocy czuwali wg pokoi, a w dzień trwali na modlitwie grupami rocznikowymi. Oczywiście każdy mógł i czuwał na pewno dużo więcej niż było mu przykazane – tym bardziej, że przemodlenie owoców rekolekcji wydawało się niezbędne. Każdy rocznik oprócz wspólnej modlitwy adorował Chrystusa w ciszy.

Do naszej modlitwy dołączyli ojcowie duchowni i księża przełożeni, – przez co mogliśmy budować lepszą wspólnotę seminaryjną. Obyśmy zawsze tak jednomyślnie trwali wobec obecnego w Najświętszym Sakramencie Zbawiciela.

Jezu serca pokornego uczyń serca nasze według serca Twego.