Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Podczas drugiego tygodnia tegorocznych ferii nasze seminarium odwiedzili uczniowie szkół średnich (i nie tylko), aby zastanowić się nad powołaniem. Te cztery dni, przez które poznawali życie kleryckie i budynek seminarium mają rozbudzić w młodych ludziach pragnienie otwarcia się na powołanie i chęć modlitwy za kleryków i kapłanów. Poprzez konferencje z ks. rektorem oraz ojcami duchownymi naszego seminarium pogłębiali swoją wiedze o powołaniu i Bogu oraz życie duchowe.

Bardzo ważnym doświadczeniem była pewna tegoroczna nowość – rozesłanie na spacer i rozmowę po dwóch: kleryk i rekolektant. Na pewno dla zainteresowanych życiem kleryckim była to okazja do zadania wielu pytań, oraz skonfrontowania swojego rodzącego się być może powołania z pewnym już doświadczeniem starszych alumnów. Dla kleryków natomiast powrót do początków swojego powołania i pewnego rodzaju rachunek sumienia dotyczący jakości realizacji Bożego wezwania.

Wielu odwiedziło katedrę czy Jasną Górę, kilkoro udało się w inny miejsca modlitwy, aby tam wspólnie wołać o odwagę odpowiedzi na Chrystusowy głos: Pójdź za mną.