Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Podczas drugiego tygodnia tegorocznych ferii nasze seminarium odwiedzili uczniowie szkół średnich (i nie tylko), aby zastanowić się nad powołaniem. Te cztery dni, przez które poznawali życie kleryckie i budynek seminarium mają rozbudzić w młodych ludziach pragnienie otwarcia się na powołanie i chęć modlitwy za kleryków i kapłanów. Poprzez konferencje z ks. rektorem oraz ojcami duchownymi naszego seminarium pogłębiali swoją wiedze o powołaniu i Bogu oraz życie duchowe.

Bardzo ważnym doświadczeniem była pewna tegoroczna nowość – rozesłanie na spacer i rozmowę po dwóch: kleryk i rekolektant. Na pewno dla zainteresowanych życiem kleryckim była to okazja do zadania wielu pytań, oraz skonfrontowania swojego rodzącego się być może powołania z pewnym już doświadczeniem starszych alumnów. Dla kleryków natomiast powrót do początków swojego powołania i pewnego rodzaju rachunek sumienia dotyczący jakości realizacji Bożego wezwania.

Wielu odwiedziło katedrę czy Jasną Górę, kilkoro udało się w inny miejsca modlitwy, aby tam wspólnie wołać o odwagę odpowiedzi na Chrystusowy głos: Pójdź za mną.