Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

    Podczas drugiego tygodnia tegorocznych ferii nasze seminarium odwiedzili uczniowie szkół średnich (i nie tylko), aby zastanowić się nad powołaniem. Te cztery dni, przez które poznawali życie kleryckie i budynek seminarium mają rozbudzić w młodych ludziach pragnienie otwarcia się na powołanie i chęć modlitwy za kleryków i kapłanów. Poprzez konferencje z ks. rektorem oraz ojcami duchownymi naszego seminarium pogłębiali swoją wiedze o powołaniu i Bogu oraz życie duchowe.

Bardzo ważnym doświadczeniem była pewna tegoroczna nowość – rozesłanie na spacer i rozmowę po dwóch: kleryk i rekolektant. Na pewno dla zainteresowanych życiem kleryckim była to okazja do zadania wielu pytań, oraz skonfrontowania swojego rodzącego się być może powołania z pewnym już doświadczeniem starszych alumnów. Dla kleryków natomiast powrót do początków swojego powołania i pewnego rodzaju rachunek sumienia dotyczący jakości realizacji Bożego wezwania.

Wielu odwiedziło katedrę czy Jasną Górę, kilkoro udało się w inny miejsca modlitwy, aby tam wspólnie wołać o odwagę odpowiedzi na Chrystusowy głos: Pójdź za mną.