Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tym razem dzień skupienia prowadził dla nas ks. bp. Jan Wątroba. Dwa główne tematy omawiane przez to: relacja kapłana wobec Boga i wobec ludzi.

Relacja kapłan-Bóg musi opierać się na wierze św. Piotra, mądrości św. Pawła, i miłości św. Jana. Tymi wzorami powinni kierować się: młody kleryk czy mniej lub bardziej doświadczony kapłan. Ta relacja z Bogiem, ewangeliczna relacja Ojciec-syn opiera się na przebaczeniu. Bóg jest gotów wybaczać człowiekowi wszystko i zjednać go z sobą. Te posługę jednania złożył Chrystus w ręce kapłanów i to oni mają prowadzić ludzi do pojednania z Bogiem i z braćmi. Przede wszystkim jednak sami we wspólnocie sakramentu kapłaństwa winni być przykładem jedności, zgody i wzajemnej pomocy w trudnościach.

            Drugi wątek o którym mówił ksiądz biskup to relacja kapłana do ludzi. Niebezpieczeństwem przed którym nas przestrzegał jest niewłaściwy stosunek do innych, szczególnie do kobiet z którymi źle zbudowana znajomość, może nie tylko przeszkadzać, ale także niszczyć posługę kapłana. Oczywiście nie jest to zamknięcie na relacje księdza z innymi ludzi zwłaszcza kobietami. Jednak musi on być zawsze świadomy i odpowiedzialny za znajomości jakie podejmuje, oraz zawsze pamiętać, że kapłan najpierw ma się kierować naśladowaniem Chrystusa. Ten zawsze będąc otoczony uczniami i kobietami, każdego traktował z należytą i właściwą miłością.