Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tym razem dzień skupienia prowadził dla nas ks. bp. Jan Wątroba. Dwa główne tematy omawiane przez to: relacja kapłana wobec Boga i wobec ludzi.

Relacja kapłan-Bóg musi opierać się na wierze św. Piotra, mądrości św. Pawła, i miłości św. Jana. Tymi wzorami powinni kierować się: młody kleryk czy mniej lub bardziej doświadczony kapłan. Ta relacja z Bogiem, ewangeliczna relacja Ojciec-syn opiera się na przebaczeniu. Bóg jest gotów wybaczać człowiekowi wszystko i zjednać go z sobą. Te posługę jednania złożył Chrystus w ręce kapłanów i to oni mają prowadzić ludzi do pojednania z Bogiem i z braćmi. Przede wszystkim jednak sami we wspólnocie sakramentu kapłaństwa winni być przykładem jedności, zgody i wzajemnej pomocy w trudnościach.

            Drugi wątek o którym mówił ksiądz biskup to relacja kapłana do ludzi. Niebezpieczeństwem przed którym nas przestrzegał jest niewłaściwy stosunek do innych, szczególnie do kobiet z którymi źle zbudowana znajomość, może nie tylko przeszkadzać, ale także niszczyć posługę kapłana. Oczywiście nie jest to zamknięcie na relacje księdza z innymi ludzi zwłaszcza kobietami. Jednak musi on być zawsze świadomy i odpowiedzialny za znajomości jakie podejmuje, oraz zawsze pamiętać, że kapłan najpierw ma się kierować naśladowaniem Chrystusa. Ten zawsze będąc otoczony uczniami i kobietami, każdego traktował z należytą i właściwą miłością.