Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

            27.02.2010r. odbyło się sympozjum na temat: Kapłan – świadek miłości, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz nasze seminarium.

            Uroczystej Mszy św. przed rozpoczęciem sympozjum przewodniczył bp Jan Wątroba, który w swej homilii podkreślał, że bardzo istotne w posłudze kapłańskiej jest dawanie świadectwa.
            Następnie w auli seminaryjnej, prelegenci zaprezentowali przygotowane tematy. O. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB mówił o kapłaństwie w Starym i Nowym Testamencie. Przedstawił funkcje pełnione przez kapłanów starotestamentalnych oraz kapłanów, którzy „przedłużają dzieło Chrystusa”.

            Kapłaństwo w dziełach Ojców Kościoła, zaprezentował ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz z KUL-u. W swoim wystąpieniu odwoływał się m.in. do św. Augustyna, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Ambrożego.

            Ostatnim prelegentem był bp prof. dr hab. Andrzej Czaja – biskup opolski. Mówił on o tożsamości kapłańskiej, której nie można realizować według własnej wizji. Kapłan musi być wierny Chrystusowi. Wtedy jego posługa przyniesie dobre owoce.

            Sympozjum to było kolejnym potwierdzeniem tego, że nauka i wiara idą ze sobą w parze (są, jak dwa skrzydła, na których człowiek wznosi się do Boga). Uczestnicząc w nim, mogliśmy ubogacić się duchowo oraz intelektualnie, gdyż kapłan musi odznaczać się nie tylko głęboką pobożnością, która wypływa z miłości do Chrystusa, lecz także mądrością.

Prośmy Ducha Świętego, aby nie szczędził nam daru mądrości.

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę…