Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 19 marca mieliśmy okazje uczestniczyć w sumie odpustowej w parafii św. Józefa w Częstochowie. Mszy świętej przewodniczył ojciec duchowny naszego seminarium ks. Bernard Kozłowski. Obchody uświetniały naturalnie nasza asysta oraz chór seminaryjny. Podczas Eucharystii miało miejsce zaprzysiężenie nowego członka bractwa św. Józefa, które bardzo licznie przybyło na uroczystości ku czci swego patrona. Nie mogło zabraknąć też 8-osobowej gwardii św. Józefa, która halabardami ma bronić patrona i mężczyzn, którymi opiekuje się wspomniany święty.

            Podczas kazania przypomnieliśmy sobie życie świętego oraz poznaliśmy sposoby na Jego naśladowanie we współczesnym laicyzującym się świecie. Podczas mszy miała również miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem, a odśpiewane po niej Te Deum było wyrazem dziękczynienia za opiekę nad parafią i mężczyznami, którą Bóg roztaczał nad nami w ubiegłym roku za wstawiennictwem św. Józefa.

            Po odpuście zostaliśmy miło ugoszczeni na salkach przy plebani. Wkrótce przyszło nam powrócić do seminarium po świętowaniu z patronem Kościoła powszechnego – jestem przekonany, że każdy z nas miło wspomina wizytę w jednej z bogatszych tradycją Częstochowskich parafii.