Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Nie tak dawno we Włoszech zakończyły się  Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej. Wszyscy byliśmy świadkami wspaniałych zagrań, udanych ataków i skutecznych bloków. Na fali tych niezapomnianych emocji, duszpasterze archidiecezji częstochowskiej powzięli myśl zorganizowania I Mistrzostw Polski Księży w Piłce Siatkowej- Częstochowa 2010. Mistrzostwa odbędą się w dniach 12-13 listopada. Choć zapewne nie możemy spodziewać się tak wysokiego poziomu jaki oglądaliśmy na włoskich parkietach, to zapewne nie zabraknie walki i świetnych akcji. A wszystko to w duchu zdrowej rywalizacji i braterskiej atmosfery, albowiem do „dobrych zawodów” zostaliśmy powołani (1 Tm 6,12).