Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Trzynastego października pożegnaliśmy ks. prał. Bernarda Kozłowskiego, który po czternastoletniej posłudze ojca duchownego w naszym seminarium, został proboszczem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie. Nowym ojcem duchownym jest ks. Paweł Dzierzkowski, pochodzący z parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie.Ojciec Paweł celebrujący nabożeństwo