Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniu 24 października  2010 roku dziewięciu alumnów trzeciego roku przyjęło strój duchowny. Sutanna oznacza przyobleczenie się w nowego człowieka. Jest to zewnętrzny znak przynależności do Chrystusa.

Uroczysta msza święta z obrzędem przyjęcia stroju duchownego została odprawiona w Kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.     

Po zakończeniu Mszy świętej zaproszeni goście, rodzice nowo obłóczonych braci, klerycy i kapłani udali się do auli im. Jana Pawła II. Klerycy z III roku w inscenizacji zaprezentowali siebie od strony codziennego życia kleryckiego. Występ ubogacił zespół seminaryjny. Następnie wszyscy udali się na posiłek.