Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 11 października wieczorem klerycy naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi i moderatorami wzięli udział, jak każdego roku w czuwaniu nocnym w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. O godz. 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski. Następnie konferencję ascetyczną do kleryków i wszystkich wiernych przybyłych do Matki Najświętszej wygłosił ks. abp Stanisław Nowak. Temat dotyczył miłosierdzia Bożego, z którym połączone była treść rozważań różańcowych pod hasłem – „Iuxta Crucem Tecum Stare”. Rozważania i modlitwę różańcową przygotowali i poprowadzili klerycy naszego seminarium.            
O godz. 24.00 mszy świętej koncelebrowanej przez 45 kapłanów naszej archidiecezji przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak.